Søk

Inviterte norske jurister til Justness Project

Den amerikanske advokaten Kimberley Motley holdt innledningsforedraget under Juristkongressen. Hun er kjent for sitt arbeid i Afghanistan, men har klienter over hele verden. Nå har hun dratt i gang Justness Project, og hun inviterte norske jurister til å bidra. Juristkontakt skrev om Motley tidligere i år. Hun fikk som første ikke-afghaner – og kvinne – tillatelse til å praktisere som advokat i Afghanistan og er hovedperson i en prisvinnende dokumentarfilm. Det er dette arbeidet hun er kjent for, men hun er ikke bare menneskerettighetsadvokat – de fleste klientene hennes er betalende klienter, inkludert næringslivsklienter. Nå har hun satt i gang en kampanje for å samle penger og interesse for et prosjekt kalt Justness Project.

«We’re putting the laws back in the hands of citizens worldwide», lyder beskrivelsen av prosjektet – som har ambisjoner om å strekke seg over hele verden. Det handler om å skape nye veier for utbredelse av rettssikkerhet og rettssamfunn gjennom jordnært arbeid. Borgere skal gjennom opplæring og oppmuntring bruke lovene og hevde rettighetene sine. Noe som er i tråd med Motleys kritikk av store offentlige programmer; i dokumentarfilmen peker hun på at i Afghanistan har enorme pengesummer forsvunnet i korrupsjon og at det dermed ikke hjelper å bare pøse penger ukritisk inn uten å være ute i den virkelige verden.

Del & skriv ut:
Se Juristkontakt sine retningslinjer for kommentarer.