Søk

– Barns personvern krenkes

Mange foreldre legger ukritisk ut bilder av og personopplysninger om barna sine på sosiale medier. Det kan bety at de krenker barnas rettigheter etter personvernloven, sa Sara Eline Grønvold i et foredrag på Juristkongressen. Grønvold er jurist og forfatter av boken «Barn og personvern». – Foreldre er som det helt klare utgangspunktet nærest å vite hva som er best for sine egne barn. Men når vi vet at dette utgangspunktet er langt fra absolutt på så mange andre områder, finner jeg det merkelig at man er så tilbakeholden med å mene noe om barnets selvstendige rettigheter når det gjelder personvern, sa Grønvold. Hun mener at barn i utgangspunktet har den samme retten til beskyttelse av sitt privatliv som voksne. Barn har i tillegg vern etter Barnekonvensjonen. – Når det gjelder prinsippet om barnets beste, er det svært viktig å huske at dette prinsippet ikke kan snus på hodet. Det er ikke slik at handlinger som «ikke er til skade for barnet» oppfyller prinsippet. Handlingen skal være nettopp til barnets beste. Hvor mange tenker egentlig over dette før de legger ut bilder av barnet sitt? spurte Grønvold.

Del & skriv ut:
Se Juristkontakt sine retningslinjer for kommentarer.