Søk
Prejudikat – brettspill for jurister

Nytt brettspill for jurister og studenter

Jusstudent, og prosjektmedarbeider i Juristforbundet, Matias L’Abée-Lund har tatt en kikk på brettspillet Prejudikat.

Man trekker et kort, leser den faktiske beskrivelsen og så er det opp til motstanderen å gjette seg til hvilken dom det er tale om for så å plassere den på en kronologisk tidslinje opp mot andre dommer.

Har du noen gang tenkt at det hadde gjort seg med et eget kunnskapsspill beregnet for jurister? Det er det flere som har tenkt. Prejudikat er et kunnskapsspill beregnet på to eller flere personer eller lag, og retter seg særlig mot jurister.

Selve spillet er konsentrert rundt 500 høyesterettsdommer organisert etter fagområde, med en kort beskrivelse av saksforholdet, rettstidendereferansen, populærnavnet og årstallet. Man trekker et kort, leser den faktiske beskrivelsen og så er det opp til motstanderen å gjette seg til hvilken dom det er tale om for så å plassere den på en kronologisk tidslinje opp mot andre dommer. Enkle regler, utfordrende innhold.

Tidligere har vi sett Ingeniørspillet – et brettspill spesielt rettet mot ingeniører – blir veldig populært, og et eget kunnskapsspill rettet mot jurister fremstår i så måte ikke som en dårlig idé. Men der hvor ingeniørspillet ligner mer på Trivial Pursuit, med brikker og terning, er Prejudikat enklere i sin utforming. Utfordringen ligger i å gjette årstall opp mot andre dommer.

Benyttet i undervisning

Spillets primærmålgruppe strekker seg nok ikke langt utenfor universitetets joniske søyler, men særlig interesserte jurister bør også kjenne sin besøkelsestid. Til tross for den noe generelle beskrivelsen av spillet som «en morsom selskapslek for jurister» er det ingen hemmelighet at spillet er særlig rettet mot studenter. Spillet er allerede benyttet som et supplement til undervisningen på UiO, og bør kunne være et engasjerende verktøy i arbeidet opp mot eksamen.

Innholdet er organisert etter fagområder, med statsforfatningsrett, straffeprosess og skatterett som eksempler på de 12 forskjellige fagområdene. Fagområdene er spredt og angår alle de fleste sider av den juridiske profesjon, med unntak av internasjonal rett.

Spillet er utviklet av universitetsbibliotekar ved Juridiske Bibliotek, UiO, Bård Sverre Tuseth.

Del & skriv ut:
Se Juristkontakt sine retningslinjer for kommentarer.