Søk

Utgaver

Juristkontakt er magasinet for hele jurist-Norge. Nettutgaven og papirutgaven henvender seg til jurister i alle deler av samfunnet og alle andre som er opptatt av retts- og samfunnspolitikk, rettferdighet og rettssikkerhet, juristers virksomhet i alle sektorer og hvordan lover og regler påvirker samfunnet.

forside

Nr.9 / Desember 2015

49. årgang

forside

Nr.8 / November 2015

49. årgang

forside

Nr.7 / Oktober 2015

49. årgang

forside

Nr.6 / August 2015

49. årgang

forside

Nr.5 / August 2015

49. årgang