ERRROOOORRRRRR
Den underliggende tilkoblingen Kan ikke opprette klareringsforhold for sikker SSL/TLS-kanal ble lukket.
ved System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() ved System.Xml.XmlDownloadManager.GetNonFileStream(Uri uri, ICredentials credentials) ved System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials) ved System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn) ved System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver) ved System.Threading.CompressedStack.runTryCode(Object userData) ved System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) ved System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state) ved System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl() ved System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read() ved System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace) ved System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader) ved System.Xml.XmlDocument.Load(String filename) ved EPiServer.Templates.Public.Units.Juristkontakt.Placeable.jkNewsFeed.Page_Init(Object sender, EventArgs e) Juristene som blir riddere - Juristkontakt

Juristene som blir riddere

De siste seks årene har tretten jurister blitt slått til riddere av den kongelige St. Olavs Ordenen - Norges ”svar” på adling.


Av Henrik Pryser Libell

Høyesterettsjustitiariusene Tore Schei og Carsten Smith er tildelt St. Olavsordenen på 2000-tallet, for sin innsats i norsk rettsvesen. Deres tre siste forgjengere likeså. Ellers ser det ikke ut til å være noen klar fellesnevner for jurister som tildeles St. Olavsordenen i perioden 2003-2009.

Juristkontakt har tatt en uoffisiell kikk på hvilke jurister som har mottatt ordenen de siste seks årene: Det er både dommere, advokater, politijurister og forvaltere, fra så vel offentlig som privat sektor. Juristkontakts liste over jurister med riddertittel er ikke komplett eller offisiell;

– Det kongelige hoff har dessverre ingen oversikt over hvor mange med juridisk embetseksamen som er blitt utnevnt i St. Olavs Orden. Ordenes statutter regulerer hvilke personer som kan utnevnes, forklarer kansellisjef Nils Petter Granholt til Juristkontakt.

Juristkontakt har brukt Slottets liste over nye tildelinger på www.kongehuset.no og tilsvarende liste på nettleksikonet Wikipedia. Ved å sammenlikne listen med tildelinger av St. Olavs ordenen mellom 2003 og 2009 med biografiartiklene på Wikipedia, kan vi konkludere med at av 230 tildelinger gikk minst 13 til jurister:

2009  Kommandør, Hans Brattestå, Stortingets direktør
2008  Ridder av 1. klasse, Olav Elias Sønderland, Politimester
2007 Ridder av 1. klasse, Hans Martin Stenberg-Nilsen, Advokat
2007 Ridder av 1. klasse, Jan Einar Greve, Advokat
2006 Kommandør med stjerne, Gunnar Aasland, Høyesterettsdommer
2006 Kommandør, Ann-Kristin Olsen, Fylkesmann
2006 Kommandør med stjerne, Rolf Trolle Andersen, Hoffsjef 
2005 Kommandør med stjerne, Ingelin Killengreen, Politidirektør
2005 Kommandør, Mona Røkke, Fylkesmann 
2005 Ridder 1.klasse, Karl-Edwin Manshaus, Departementsråd
2004 Kommandør med stjerne, Nina Frisak, Regjeringsråd
2004 Kommandør med stjerne, Jan Petersen, Tidligere utenriksminister 
2004 Ridder av 1. klasse, Olav Trygveson Laake, Sorenskriver
2004 Kommandør, Sven Ole Fagernæs, Regjeringsadvokat
2003 Storkors, Carsten Smith, Høyesterettsjustitiarius
2002 Kommandør med stjerne, Tore Schei, Høyesterettsjustitiarius 2004  

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, oppkalt etter Olav den Hellige, er en såkalt fortjenesteorden som tildeles som ”belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”. Med unntak av kongelige og statsoverhoder tildeles St. Olavs Orden i dag kun til nordmenn.

Ordenen ble innstiftet av kong Oscar 1 i 1847 og er inndelt i tre grader, der to av disse er delt i klasser, til sammen fem trinn med Storkors som det høyeste:

• Storkors
• Kommandør med stjerne
• Kommandør
• Ridder av 1. klasse
• Ridder

Det er Kongen som deler ut og er stormester, men beslutningen om utdeling skjer av et ordenskanselli. Det er også kanselliet som eier korsene - som må leveres inn ved medlemmenes død.

Personen som utnevnes mottar et malteserkors i hvitfarget gull, som kan brukes på festantrekk. Ridderkors bæres på venstre side av brystet og kommandørkors i bånd om halsen. Storkorset bæres i et bredt skulderbånd på skrå over høyre skulder. Kvinner bærer ridderkors og kommandørkors i sløyfe av ridderkorsbåndet på venstre side av brystet.

Det er foreløpig ikke mulig å vite hvor mange tildelinger som har skjedd siden 1846.

– Ordenskanselliet arbeider med å legge opplysninger om tidligere utnevnelser i St. Olavs Orden over på data. Men dette er et tidkrevende arbeid som det i dag ikke er mulig å kunne si når er fullført, sier kansellisjef Nils Petter Granholt.

– Er det noen grunn til å tro at rettsvesenet, og jus som fagfelt, er mer "mottakelig" for ordenen enn mange andre yrker på grunn av jusens rolle i forvaltningen?

– Det kan det ikke svares generelt på. Utnevnelse i St. Olavs Orden skjer i henhold til statuttene, og utdanning er ikke et kriterium for utnevnelse, svarer Granholt

 

Hvorfor fikk de ridderslag?

Redningstjenesten
Olav Elias Sønderland, politimester i Stavanger. Cand Jur 1962. Som politimester i Bodø har han ledet Hovedredningssentralen for Nord-Norge og har også vært leder for den internasjonale politistyrken i Hebron og ministerråd ved Norges ambassade i Tel Aviv. Utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden ”for embetsfortjeneste og hans innsats for redningstjenesten”.

Ytringsfrihet
Hans Martin Stenberg-Nilsen er advokat. Cand jur 1954. Stenberg-Nilsen arbeidet i firmaet Stenberg-Nilsen, Christophersen & Lyngtveit og førte fra 1961 til 2000 hele 1200 straffesaker for Høyesterett. Han var Advokatforeningens formann fra 1986 til 1988 og redaktør for Norsk Retstidende i 16 år. Utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden særdeles for innsatsen for ytringsfrihet, rettssikkerhet og etikk.

Forskning og innovasjon
Jan Einar Greve, advokat. Har jobbet i firmaet Thommessen Krefting Greve Lund i Bergen. Innehar en lang rekke næringslivsverv, blant annet styreformann i Bergens Tidende og Høyteknologisenteret i Bergen. Utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for innsats for næringsliv og forskning.

Høyesterett
Gunnar Aasland, høyesterettsdommer. Cand jur 1961. Dommer i Høyesterett siden 1979 og bakgrunn fra regjeringsadvokaten. Utnevnt til kommandør med stjerne.

Embetsfortjeneste
Ann-Kristin Olsen, fylkesmann i Vest-Agder. Cand jur 1972. I 1983 ble hun Norges første kvinnelige politimester og hun har også vært sysselmann på Svalbard.  Utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for embetsfortjeneste og samfunnsgagnlig virke

Politiledelse
Ingelin Killengreen, politidirektør. Killengreen har vært ekspedisjonssjef, departementsråd og politimester i Oslo (1994-2000) og direktør i Politidirektoratet siden 2000. Utnevnt til Kommandør med stjerne 2005.

Statsministerens kontor
Nina Frisak, regjeringsråd ved Statsministerens kontor. Cand jur 1977. Frisak var ansatt i Justisdepartementet fra 1981 til 1988 og har vært  lagdommer. Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor siden 1995, høyesterettsdommer 2000-2001 og siden departementsråd ved Statsministerens kontor. Frisak har også ledet ordensrådet for Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Utnevnt som Kommandør med stjerne av St. Olavs Orden for sin embetstjeneste.

Oljeforvaltningen
Karl-Edwin Manshaus, tidligere departementsråd. Arbeidet med utformingen av lovverk for petroleumsvirksomheten som jurist i Industridepartementets oljeavdeling, ved etableringen av Statoil og opprettelsen av Oljedirektoratet. Ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet fra 1978, departementsråd fra 1988 til 2004, og siden direktør i ConocoPhillips .Utnevnt  til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for embetsfortjeneste.

Regjeringsforsvar
Sven Ole Fagernæs er Norges regjeringsadvokat og har vært ansatt ved regjeringsadvokatembetet siden 1976. I perioden har han vært konstituert sysselmann på Svalbard. Utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sin lange tjeneste ved regjeringsadvokaten.

Regjeringsansvar
Mona Røkke er tidligere justisminister og Fylkesmann i Vestfold. Jan Petersen er tidligere utenriksminister og i dag stortingsrepresentant.

Oslo-avtalen og hoffet
Rolf Trolle Andersen er norsk diplomat og har vært hoffsjef. Han hadde som diplomat oppgaver knyttet til Norges rolle i fredsforhandlinger i Midt-Østen og overtok ansvaret som Utenriksdepartementets koordinator for fredsprosessen etter Terje Rød-Larsen. Han har også vært spesialrådgiver for spørsmål knyttet til Antarktis, - og vært skattmester og kansler for St. Olavs orden. Utnevnt til ridder av første klasse, siden forfremmet til kommandør med stjerne ”for fortjenstfullt virke i H.M. Kongens tjeneste”.

Ledelse av Høyesterett
Carsten Smith var også professor ved Det juridiske fakultet. I sin tid som høyesterettsjustitiarius vektla han at Høyesterett ikke bare skulle avgjøre de konkrete sakene den fikk til pådømmelsen, men at den også skulle ha en rettsskapende funksjon. Smith ble til delt storkorset av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sitt virke.
Men han har også fått andre ordener: Svenske Nordstjerneordenen, Islandske Falkeorden og Finske Hvite roses orden.
Tore Schei var i Regjeringsadvokatembetet og har vært  høyesterettsdommer siden 1985 og  høyesterettsjustitiarius siden 2002. Han ledet blant annet utvalget som la frem forslag til den nye tvisteloven. Schei ble i 2002 utnevnt til kommandør med stjerne av St. Olavs Orden for sitt virke. De tre foregående høyesterettsjustitiariuser - Erling Sandene, Rolv Ryssedal og Terje Wold - mottok også ordenen.


06.08.09

Si din mening her!
  
  
CAPTCHA code image
Speak the codeChange the code
 
Tast inn koden over
Papirutgaven Les papirutgaven
Les siste papirutgave av JURIST kontakt