ERRROOOORRRRRR
Den underliggende tilkoblingen Kan ikke opprette klareringsforhold for sikker SSL/TLS-kanal ble lukket.
ved System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() ved System.Xml.XmlDownloadManager.GetNonFileStream(Uri uri, ICredentials credentials) ved System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials) ved System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn) ved System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver) ved System.Threading.CompressedStack.runTryCode(Object userData) ved System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) ved System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state) ved System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl() ved System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read() ved System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace) ved System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader) ved System.Xml.XmlDocument.Load(String filename) ved EPiServer.Templates.Public.Units.Juristkontakt.Placeable.jkNewsFeed.Page_Init(Object sender, EventArgs e) Jakten på Peder Aas - Juristkontakt

Jakten på Peder Aas

Figuren Peder Aas har dukket opp i jusstudentens oppgaver i mange år. Men hvem er han egentlig? Og hvor lenge har han eksistert? 


Av Henrik Pryser Libell

– Det kan være Aas kom til like tilfeldig som min "Carmen" gjorde, sier professor Birger Stuevold Lassen (bildet).

Han innførte nemlig figuren "Carmen" i spørsmålene på juridisk embetseksamen på den tiden Tjæreborg begynte å fly charterfly til Spania. Skikkelsen ble innført på rent innfall: En av studentene var datteren til en charterpilot, og Carmen var et spansk navn - "i tiden".

– Det skulle jeg ikke ha gjort. Reaksjonene var sterke, studentene var forvirret, smiler Lassen.

Carmen forsvant, men Peder Aas bestod.  Hvem er denne Aas som har dukket opp i jusstudentenes oppgaver ”i alle år”? Vi prøver telefonkatalogen.

– Hallo, er det Peder Aas?

– Ja, svarer det i andre enden, - på gården Nordre Ås i Skollenborg, sør for Kongsberg.

Den virkelige Peder Aas er lett å spore opp. Vi finner ham med én gang i telefonkatalogen. Det er til og med to Peder Aas i katalogen: Den ene er håndverker og driver et entreprenørfirma i Vestskogfossen og den andre er gårdbruker på slektsgården Nordre Ås.

Begge har hatt moro av sin navnebror i jusen: Peder Aas i Vestskogfossen har til og med vært invitert på fest med jusstudentene. Og Peder Aas i Skollenborg fikk advokater fra Oslo og Skien til å dra på smilebåndet da de besøkte klienten Aas i forbindelse med en skogeiersak.

– Jeg hører det ikke så mye nå, men da jeg gikk på skolen fikk jeg høre det, ikke minst av lærerne. Han var visst mest kjent for kjeltringstreker han Peder Aas, ler Peder Aas.

– Men det er ikke den virkelige Peder Aas?

– Nei, jeg har nå heldigvis aldri sittet inne, humrer Aas på telefonen.

Han forklarer navnets bakgrunn: Aas er fra gården og her er Peder et slektsnavn. Anun også.

– Jeg heter Peder Anun, min far Anun, farfar Peder og min sønn heter Anun. Vi er litt tradisjonelle her, da vet du.

Akkurat som på Norges juridiske fakulteter. Man holder på tradisjonen med å bruke navnet i eksamensoppgaver. Men hvor lenge har det vært slik? Juristkontakt begynner på eksamenskontoret på Universitetet i Oslo. For å finne både Aas og Ås. 

– Peder Aas? Godt spørsmål. Han har vært i eksamenene lenge, svært lenge. Så lenge jeg kan huske, sier Hans Petter Graver, dekan på det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Det er Graver som foreslår at Juristkontakt burde snakke med Birger Stuevold Lassen, som har vært professor ved fakultetet i mange år og har fortsatt kontor der.

Birger Stuevold Lassen har ikke fast kontortid, men til sist får vi tak i ham på telefon, og løper ned til kontoret mens han er der, - omgitt av bøker, artikler, Rettstidende, klipparkivet sitt, bergarter fra Oslofjorden og en modelltreskute.

– Peder Aas var på min eksamensoppgave da jeg ble cand. jur i 1954, og jeg mener min far, som tok juridikum i 1918, også hadde ham den gangen, forteller Lassen.

Han sier NRK-mannen og advokaten Knut Tvedt en gang skrev en tekst om Aas til en essaysamling, men kan ikke finne klippet.

– Jeg mener også å ha sett en biografi over Peder Aas et sted...

Han vet ikke vet hvor gammel Peder Aas minst må være - men han tipper at Aas-navnet kommer inn rundt 1905 en gang.

– Du kan jo lete i Rettstidende, der ligger de gamle oppgavene, tipser Lassen.

Vi fortsetter jakten på juridisk fakultets bibliotek.

– Pedros? Nei, det har vi ikke noe på, sier bibliotekaren.

Men hun lyser opp når hun skjønner det er snakk om Peder Aas. Alle som steller med juridiske bøker liker Peder Aas. Alle kjenner ham, men ingen spør om bøker om ham. Bibliotekaren slår opp i oppslagsverkene: Juridisk leksikon og juridiske ordbøker, lovdata, og i bibliotekets bokdatabase. Men det er ingenting der.

– Har du prøvd Wikipedia?, spør bibliotekaren.

På nettleksikonet er det en artikkel om Peder Aas, under kategorien fiktive personer:

"Peder Ås er en gjennomgående figur i jusopplæringen i Norge, både i videregående skole og på universitetsnivå. Peder Ås bor i Lillevik, et lite sted langs Sørlandskysten, og hans omgangskrets består av blant annet Lars Holm, Hans Tastad og Marte Kirkerud. “

Ifølge Wikipedia portretteres Peder Aas ofte som en ganske alminnelig mann, om enn som en som ofte havner på kant med loven. Gjerne på grunn av ting som fyllekjøring, hærverk, eller fordi han kjøper eller selger dårlige varer/eiendommer. Han kan gjerne være gift med Marte Kirkerud – eller skilt fra henne. Men ifølge Wikipedia hender det at Kirkerud også opptrer som offentlig saksbehandler. Lars Holm er gjennomgående “Peder Aas sin kamerat eller partner i diverse foretak".

Artikkelen hevder at "Peder Ås dukket første gang opp i Dagliglivets Rettsregler fra 1947”. Men han skal da være eldre? Vi leter videre. 

Hvis Wikipedia ikke har svaret, forsøker vi BIBSYS. Ingenting på Peder Aas – men det finnes et slags skrift fra 1994 med tittelen “Gjennomgangsfigur”. Vi spør i skranken på fakultetsbiblioteket igjen. Boka skal ligge i Skrankehylle 1. Vi leter, men finner den ikke.

Derimot er det en Skrankehylle 1, den som ikke er til utlån. Og der er boka som viser seg å være en samling kopierte tekster, heftet sammen. Det er teksten av Knut Tvedt, som Lassen mente å huske.

Den handler om at Peder Aas ble glemt da universitetet hyllet sine helter ved 150-årsjubileet. En figur blant fantasiskikkelser som Askeladden og Peer Gynt. En mann som “livet slår med harde hender”. Tvedt mener “studentene venter på det nye budskap om hans meritter like frydefullt som våre besteforeldres generasjon gikk og ventet på Ibsens skuespill”.

Ifølge Tvedt hendte det en gang i 1917 at Aas ikke dukket opp i eksamen. Det vakte en storm av uro i salen. Kanskje manglet det noe av oppgaven som var tapt i trykkeriet? Samlingen inneholder også en tale fra Juristenes dag i Bergen 1983, av advokat Harald Halvorsen. Han taler om en “person som står oss alle nær”, - “den ubestridte nestor i norsk juridisk liv etter århundreskiftet”, og som utrettelig har slåss jusens sak uten å stikke seg frem i massemedier.

Halvorsen har gjennomgått eksamensoppgaven fra 1910 til 1967 og prøver å fastslå når Aas er fra. Ifølge “moderne metoder “ han sier han ikke vil røpe, er Peder Aas født i 1883. Og må være trønder for der er det både skog, kyst, bønder og fiskere. Mor må hete Marie, Oline, Anna eller Katrine, og faren er Tobias. Sønnene er Tobias, Peder, Magnus og Enok. Enok er den snilleste. Tobias er mest straffedømt.

Ellers i slektstreet er det niesen Randi Berg, svogeren Ole Vold, nevøen Hans Berg, onkel Lars Holm, fetter Konrad Ås, bror Tobias og Ole Aas, søsteren Maren og alle de uten navn som utvandret til USA. Mellom 1910 og 1967 var han aldri advokat eller jurist av utdanning – men han var bonde i 24 eksamener, drev landhandel i ni, og forretningsmann i ni andre, syv ganger fabrikkeier og to ganger skipsreder.

Kan Rettstidende gi et sikrere svar på om når Peder Aas dukket opp? Vi finner et Rettstidende datert 1927. Der er han, herr Aas, i teksten til juridisk embetseksamen 1927. Eksamenen hadde 107 kandidater, hvorav elleve forlot lokalet under den skriftlige prøven. I denne oppgaven var Peder Aas huslege for Anna Holm - og tiltenkes hennes arv.

Vi prøver 1913 utgaven. Der er han igjen. Juridisk eksamen i høstsemesteret 1912 hadde 43 kandidater, hvorav tre trakk seg under prøven. Her er det Hansen, ikke Aas, som er huslege. Lars Holm er gårdbruker.  Og Peder Aas er Holms venn som skal få Holms hest "efter hans død til erindring".

Så en utgave fra 1903. Nå med gotiske bokstaver:” Norsk Rettstidende: Ugeblad for Lovkyndighet, Statistikk og Statsøkonomi”. Aas er der. Juridisk eksamen 2det semester 1902: "Den 3 October 1901 leide Vognmand Peder Aas 2 Heste af Skipper Holmen for et Tidrum af 2 Aar".

Så blar vi i en utgave fra 1897. Der er han igjen. Nils Holm inngår ekteskap med Oline Aas, som eneste barn hadde arvet gården Aas, nabotomt til gården Holm, der Olines far, Peder Aas, hadde laget en kontrakt med gårdbrukeren på Holm om skogbruket.

Vi prøver et par årstall til, men finner ikke noen eldre Aas enn 1897. Vi lukker boken og overlater til leseren å finne det aller første eksemplaret av en Peder Aas. Sikkert er i alle fall at Peder Aas er minst 112 år gammel. Stadig like sprek – og uheldig.

 

Peder Aas i oppgavene

Han har vært daglig leder i et entreprenørfirma i Lillevik som drev rehabilitering av fasader på forretnings- og boligbygg. Hatt sommerjobb på Super Bensinstasjon i Lillevik. Ansatt som lastebilsjåfør hos Betong AS i Lillevik.

I 2000 skal Lilleby Musikkforening fremføre Carl Orffs musikkverk Carmina Burana. Den fremgangsrike amerikanske dirigenten Peter Ace skal dirigere. Han er sønnesønn av Peder Ås, som utvandret fra Lilleby. Peder har arbeidet som tannlege med en årlig bruttoinntekt på ca. kr.1.000.000. I 2002 startet advokat Peder Ås ny advokatpraksis i Lillevik. Han kjøpte høsten 2002 et gammelt butikklokale i Lillevik som han skulle bygge om til kaffebar. I 2005 bestemte filmmannen Peder Ås fra Tromsø seg for å starte et filmselskap.

Peder Ås har vært filosof fra Universitetet i Oslo, i ferd med å avslutte doktorgradsavhandlingen sin om Internett som moralsk anarki. Til sin ektefelles store fortvilelse har Peder Ås vært en lidenskapelig golfspiller, men ikke spesielt talentfull.

Peder tok en glimrende eksamen ved Det odontologiske fakultet i desember 1976.
Peder Ås har jobbet på Roma 1000. Og så er det den unge jazzgitaristen Peder Ås, som livet ikke hadde fart vel med.  

Mellom 1910 og 1967 var han grosserer, ingeniør, hotelleier, lege, lensmann, aksjemegler, gartner, byggmester, verkstedeier, graver, restauratør, styrmann, maskinist, rørlegger, lastebileier, griseoppdretter og fisker. Han gikk konkurs 36 ganger i denne perioden.

Peder Aas har forøvrig egen fanklubbside på Facebook – med over 2000 medlemmer.

Når det gjelder familieforhold, viser fanklubbsiden at Peder Ås gifter seg med Marte Kirkerud. Naboen Lars Holm var gift med Marte Kirkerud. Peder Aas og Kari Holm inngår samboeravtale. Peder Ås er gift med Anne. Peder Ås var tidligere gift med datter til Kari og Ola Nordmann. Peder Ås som var sønn av Lars Holms bror, Hans Ås. Gurine ”opplyste videre at hun den siste måneden hadde vært samboer med Peder Ås.”

 


22.07.09


Peder Aas på politihøgskolen
Av Jannisson
09.02.2012 12:00:51


For øyeblikket er Aas mistenkt i 8 saker, siktet i 14 og dømt i 5 saker bare i min opplæringsdatabase i politiets datasystemer. Stakkars mann - lærer aldri :)

Lenge leve, sier nå jeg!
Av Thea Marie
02.06.2010 19:47:44


112 år er da ingen alder; og får jeg rett, holder han koken i 112 til! Hvem skulle vi ellers representere, eller i motsatt fall; dømme nedenom og hjem? Heia Peder!

Slit med helsa Herr Aas.
Av BJUR1000
12.01.2010 02:43:37


Artig å lese din biografi og venter spent på boken om ditt liv. Jeg skal snart representere deg og da kan jeg garantere deg det beste forsvaret du har fått på 112 år.

Og så satsene da...
Av Christer Alexander Jenson
05.08.2009 16:57:21


Hvor mange kronasjer skylder han, for all den juridiske hjelpen han har fått?

Moro
Av Christian
05.08.2009 15:14:12


Det var moro å lese om Peder Aas og jakten på han...

Fantastisk
Av Christopher Brekke
05.08.2009 15:10:17


Til å være 112 år gammel synes jeg Peder Aas fortsatt finner på mye sprell. Skal han aldri lære?

Si din mening her!
  
  
CAPTCHA code image
Speak the codeChange the code
 
Tast inn koden over
Papirutgaven Les papirutgaven
Les siste papirutgave av JURIST kontakt