ERRROOOORRRRRR
Den underliggende tilkoblingen Kan ikke opprette klareringsforhold for sikker SSL/TLS-kanal ble lukket.
ved System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() ved System.Xml.XmlDownloadManager.GetNonFileStream(Uri uri, ICredentials credentials) ved System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials) ved System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn) ved System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver) ved System.Threading.CompressedStack.runTryCode(Object userData) ved System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) ved System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state) ved System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl() ved System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read() ved System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace) ved System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader) ved System.Xml.XmlDocument.Load(String filename) ved EPiServer.Templates.Public.Units.Juristkontakt.Placeable.jkNewsFeed.Page_Init(Object sender, EventArgs e) Etterlyser mer kunnskap om øyevitner - Juristkontakt

Etterlyser mer kunnskap om øyevitner

– Dommere, advokater og aktorer bør tilegne seg en viss basiskompetanse i øyevitneforskning og lytte til kvalifisert rettspsykologisk forskning. I Norge er slik kompetanse begrenset i dag, mener professor Ulf Stridbeck og advokat Ingvild Mestad.


Av Ole-Martin Gangnes

Ulf Stridbeck, professor dr. juris ved juridisk fakultet i Oslo, er for tiden “Fulbright Scholar” ved John Jay College of Criminal Justice ved City University of New York. Ingvild Mestad, advokat i advokatfirmaet Kluge, er på studieopphold i New York, hvor hun bl.a. har fulgt professor Steven Penrods PhD-kurs i Psychology and Legal Decisionmaking ved John Jay. Hun har også vært konstituert et år som lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Sammen har Stridbeck og Mestad skrevet en fagartikkel om øyevitner og troverdighet i siste utgave av Juristkontakt.

LES HELE FAGARTIKKELEN HER

– Noen ganger, særlig i overgrepssaker, er fornærmede eneste vitne i saken og annen bevisførsel kan være begrenset. Det store spørsmålet er da om vitnets forklaring er korrekt, skriver de.

– Tilliten til ”offer”vitnets forklaring vil nok særlig gjelde vitner som peker ut en bestemt, for henne tidligere ukjent person som gjerningsmann og hvor hennes observasjoner av ulike grunner framstår som pålitelige. Hvis den utpekte ikke har alibi eller kan føre motbevis, kan, etter omstendighetene veien til feilaktig domfellelse være kort. Det ”troverdige vitnet” kan da bli den uskyldiges verste fiende, skriver de i fagartikkelen. 

Artikkelen viser til to eksempler, et fra USA og et fra Norge, der offeret pekte ut feil person som gjerningsmann. Saken fra USA endte med feilaktig domfellelse på grunn av et troverdig vitne. I saken fra Norge førte det til en feilaktig domfellelse i tingretten.

Stridbeck og Mestad ønsker å rette søkelyset på hva rettens aktører bidra med for å unngå slike feil.

– I tillegg til kjennskap til Riksadvokatens retningslinjer om konfrontasjon fra 1933, som nå er under oppdatering, bør dommere, advokater og aktorer tilegne seg en viss basiskompetanse i øyevitneforskning og lytte til kvalifisert rettspsykologisk forskning. I Norge er slik kompetanse begrenset i dag, men vi må håpe at det satses på dette forskningsfeltet i årene framover, skriver de.

De mener også at retten bør få en beskrivelse av hvordan identifiseringen foregikk, altså selve identifikasjonsprosedyren.

– Dette kan f. eks. illustreres med video- eller fotomappe. Retten kan da konstatere hvor mange figuranter gruppen har bestått av og hvordan disse så ut.  Det bør videre klargjøres om det har vært flere tilfeller med identifikasjoner. I så fall hvorfor, og om det vært forskjeller i sammensetningen av gruppene.  Det bør også klarlegges om vitnet har blitt informert om at den mistenkte ikke nødvendigvis er med i lineupen, ikke trenger å peke ut noen person og hvorvidt administrator av identifikasjonen var ”blind” på den måten at han/hun manglet kjennskap til hvem som var mistenkt. Alle disse forholdene vil, i følge forskningen, kunne virke inn på kvaliteten av identifikasjonen, skriver de.

Ifølge Stridbeck og Mestad gjennomføres nesten alle personkonfrontasjoner i Storbritannia i dag i særskilte lokaler atskilt fra politistasjonen, administreres av sitt eget personale og dokumenteres på video.

Ingvild Mestad

 


16.06.09

Si din mening her!
  
  
CAPTCHA code image
Speak the codeChange the code
 
Tast inn koden over
Papirutgaven Les papirutgaven
Les siste papirutgave av JURIST kontakt