Søk

Velkommen til Juristkontakt

Magasinet på nett for hele jus-Norge

Nettnyheter

– Politiet fortsetter den ulovlige praksisen mot bedre vitende

Politijuristene, NTL og Parat ber om innsyn og opplysninger om innvilgede særalderpensjoner i politiet. 

Datalex

Dommer eller advokat kan bli ny president i Juristforbundet

Valgkomiteen har to kandidater til presidentvervet. En delt innstilling er nå levert.  

Strid om salær og "konspirasjonsteorier" i Scandinavian Star-saken

Det er full salærstrid etter at advokat Sigurd J. Klomsæt har fått krav beskåret av Oslo tingrett.  

Har avgjort 923 søknader om bytte av juridisk kjønn

Siden Lov om endring av juridisk kjønn trådte i kraft 1. juli 2016 har Skatteetaten ferdigbehandlet 923 søknader.

Muntlige forhandlinger om rettspraksis.no

Striden fortsetter med muntlige rettsforhandlinger over sommeren, samtidig som politikere på Stortinget engasjerer seg i saken. 

Utvalg skal vurdere rettshjelpsordningen

Dette mener juristene og organisasjonene et nytt utvalg må vurdere. 

Svindlere med falskt GDPR-tilsyn

Datatilsynet i Danmark advarer mot falske tilsynsbesøk. I Norge har man aldri opplevd dette.  

Krever ny vurdering av politiskudd

De etterlatte krever ny vurdering etter at 35-åring ble skutt av politiet. Advokat Frode Sulland vil klage saken inn for Sivilombudsmannen. 

Sier ja til ny offentlig tjenestepensjon

– Har fått bred støtte i våre medlemsforeninger, sier Akademikerne.