Søk

Velkommen til Juristkontakt

Magasinet på nett for hele jus-Norge

Nettnyheter

Nyetablert akademikersamarbeid i politiet

Politiakademikerne samler alle akademikerne i politiet – noe som gir økt innflytelse. 

Har produsert håndbøker for rettshjelp

Barnas Jurist har laget håndbok for juridisk arbeid med barns rettigheter og Gatas Økonom har utarbeidet håndbok for økonomirådgivning. Begge er skrevet av frivillige medarbeidere i de to tiltakene som ligger under Gatejuristen.

Tingrettsdommer Strøm går fra jus til uniformshistorie

I rettssalen liker han faste rammer og er bevisst på være «sjefen». Likevel har hans høyst uformelle utseende, med langt hår, skjegg og bart, fått tiltalte, vitner og parter i sivile tvister til å senke skuldrene i rettssalen gjennom 30 år. Nå gir han seg for alderen. Knut Erik Strøm tar sin hatt og forlater Oslo tinghus. Nå venter hobbyen og hans glødende interesse for; uniformer!

Juristforbundets nye fagutvalg møttes til samling

De nye fagutvalgene skal utarbeide høringsuttalelser på vegne av Juristforbundet og delta i den offentlige debatten med faglige og rettspolitiske synspunkter.  

Vil ha svar på prosessene med oppnevnelse av fast forsvarer og fast bistandsadvokat

Juristforbundet ved forum for næringsdrivende spør i en henvendelse til de ulike domstolene om kriterier og praksis for oppnevnelsene.

– Vi skal bryte når det er riktig å bryte

– Brudd er et lovlig virkemiddel – blir vi ikke enige, kan brudd være det rette. Dette betyr hverken at vi forherliger eller oppfordrer til brudd – vi skal alltid oppfordre til og dyrke forhandlingsløsninger, men jeg tror våre tillitsvalgte står så mye bedre rustet om dette er et alternativ, sier leder av Juristforbundet – Stat, Sverre Bromander foran høstens lokale lønnsforhandlinger.

Former nytt Politi-Norge

Lang erfaring som påtalejurist - men også som lensmann - kommer godt med når politiadvokat Eva Sjøholt-Sandvik topper laget som leder omorganiseringen av Politi-Norge etter at 27 distrikter ble til 12. 

Begår ny kriminalitet i ventetiden

Bruken av ungdomsstraff byr på store utfordringer snart tre år etter at den nye straffarten for unge lovbrytere ble innført i Norge. En pågående studie viser blant annet at det tar så lang tid før oppfølgingsprogrammet i det hele tatt igangsettes at de unge har begått lovbrudd nye lovbrudd i ventetiden.

Jurist på hjul

Høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø velger sykkelen til og fra jobb. Han er langt ifra den eneste syklisten i landets øverste domstol. Høyesterett har hatt en gjeng med sykkelentusiaster i mange tiår.