Søk

Velkommen til Juristkontakt

Magasinet på nett for hele jus-Norge

Nettnyheter

139 innsatte til Norgerhaven uten eget samtykke

139 personer som er straffedømt i Norge er vedtatt sendt til det norske fengselet Norgerhaven i Nederland uten selv å ha samtykket til overføringen. Fengselet har 242 innsatte. 52 av dem er norske statsborgere.

reklamebanner

Obligatorisk engelsk ved UiB

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen innfører obligatorisk engelsk emne på masterprogrammet i rettsvitenskap. Endringen trer i kraft fra høstsemesteret 2016. Det nye kravet vil gi studentene en fordel i arbeidslivet, tror fakultetet.

– Utfordring å holde saksbehandlingstiden nede

Dommerforeningen er skuffet over forslaget til statsbudsjett. – Mange domstoler er underbemannet, og det er behov for ytterligere stillinger. Uten midler til økt bemanning blir det en utfordring å holde saksbehandlingstiden nede, sier Ingjerd Thune, leder av Dommerforeningen. 

Akademikerprisen til Anine Kierulf

– Ytringsfrihetens grenser og begrunnelser er viktige for å forstå sentrale samfunnsdebatter, og vår statsforfatning vedgår oss alle, også utenom jubileumsåret. Det ville vært flott om prisen også kunne inspirere universitetsledelsen til å legge forholdene bedre til rette for forskningsformidling, sier Anine Kierulf om å bli tildelt Akademikerprisen.

Norsk Quick-rapport levert

Rapporten om den norske delen av Thomas Quick-saken er nå overlevert Riksadvokaten. I fjor intervjuet Juristkontakt den kjente svenske psykiateren Ulf Åsgård Åsgård om saken. Han regnes blant Skandinavias fremste eksperter på gjerningsmannsprofilering og er en av de med mest kunnskaper om Quick-saken. Les intervjuet her.

Hevdet foster ble ”skadet” av kranglete foreldre

Barnevernets psykolog mente barnets opplevelser som foster kunne forklare hvorfor en fire måneder gammel jente var urolig og stresset i samvær med foreldrene etter fødselen. Barnevernet brukte psykologens rapport som en del av sitt grunnlag for å kreve at mor og far helt måtte fratas omsorgen for barnet.