IT-systemer i justissektoren pleier ikke å få mye skryt, men nå har saksbehandlingssystemet til Politiets Utlendingsenhet vunnet internasjonal pris. – En gladnyhet og fjær i hatten, sier Eirik Aarre i PU.

18.06.14 Les mer
Sommerutgaven ute

Sommerutgaven av Juristkontakt ute 19 juni: Hvordan kunne Thomas Quick-saken skje? Nå granskes det i både Norge og i Sverige // Ansatte kritisk til prosess med nytt regjeringskvartal og usikre på nye lokaler // Advokat Ina Lindhal Nyrud i Journalistlaget // Bill Browder kjemper for advokaten som døde i et russiske fengsel // Jørund Berg fikk livet tilbake etter møte med gjerningsmannen. Men vil den nye ungdomsstraffen tas i bruk? // Ny metode for å ta kriminelles penger kan bli innført i Norge // Fagartikler og doktorgrader// Meninger, kommentarer og debatt // Jobbmarkedet 


16.06.14   Les mer
Kritikk for prosess med nytt regjeringskvartal


– Muligheten til å ta hensyn til hvilke arbeidsoppgaver og behov som krever hvilken type arbeidsplassutforming blir illusorisk. Dette er vi ansatte sterkt kritisk til, skriver de ansatte i et brev til statsråd Jan Tore Sanner.


16.05.14   Les mer
Politimesteren i Hebron

Christine Fossen er sjefen for den sivile multinasjonale observatørstyrken i Hebron. Jobben er ikke helt ulik det å være politimester i Drammen.


20.01.14   Les mer
Juristministeren

Anders Anundsen sier han ble jurist av samme grunn som han engasjerte seg i politikk som 14-åring. – Jeg tror det handler om rettferdighetssans.   


20.01.14   Les mer

Det var uten særlig entusiasme at jeg tidligere i år fulgte en oppfordring til å se på dokumentene i Torgersensaken. Jeg har aldri tidligere sett noen grunn til å tvile på at han i sin tid ble dømt med rette. Gjennomgangen av de sentrale dokumentene i saken har imidlertid hatt som konsekvens at jeg er blitt sterkt uroet over det som har skjedd, skriver Nils Erik Lie, tidligere førstelagmann i Borgarting lagmannsrett.

09.12.13 Les mer

Fag og arbeidsliv

De siste årene har det vært en stadig økning i bruken av konkurranseklausuler. Dette er et område som i liten grad er lovregulert, og det råder derfor usikkerhet i forhold til hvilke restriksjoner en konkurranseklausul kan inneholde. Høsten 2013 fremmer regjeringen lovproposisjonen som medfører en betydelig innskrenkning i adgangen til å inngå konkurranseklausuler, skriver advokat Helene Dorans i Juristforbundet.

09.09.13 Les mer

Papirutgaven Les papirutgaven
Les siste papirutgave av JURIST kontakt