Søk

Velkommen til Juristkontakt

Magasinet på nett for hele jus-Norge

Nettnyheter

– Lederstillinger omfattes normalt ikke av særaldersgrense

Arbeids- og sosialdepartementet sier seg enig med Politidirektoratet; særaldersgrense i politiet er knyttet til operativt politiarbeid – og ikke lederstillinger.  

– Har behov for en felles nordisk møteplass

Oslo er møteplassen når bedriftsjurister fra hele Norden samles til The Nordic Gathering 2018. 

– Behovet for rettshjelp øker

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) forteller om økning i antall henvendelser og stort behov for rettshjelp. 

Tilbød lønn etter fagforeningstilhørighet

Flere søkere på stillinger som påtalejurister i politiet har ved tilbud om fast stilling fått beskjed om at størrelsen på lønna avhenger av søkerens fagforeningstilhørighet.  

Mer fleksibel arbeidstid i staten

Staten har inngått ny avtale om fleksibel arbeidstid med Akademikerne, YS, Unio og LO.

Hver fjerde FrP-velger mangler tillit til domstolene

Mens ni av ti innbyggere i Norge har svært eller ganske stor tiltro til domstolene svarer 27 prosent – eller flere enn en av fire av FrP-velgerne - at de har lav eller ingen tiltro til den dømmende statsmakt. 

Opplevde to 200-års flommer på to år

I hvilken grad skal kommuner som gir byggetillatelse i flomutsatte områder ha erstatningsansvar etter en flom? Det er spørsmålet etter at en dom fra Nord-Gudbrandsdal tingrett er anket.

Riksadvokatembetet satser på åpenhet

Riksadvokaten satser på mer åpenhet og offentlighet og går nå inn i det nye året med ny nettside mer rettet mot publikum og presse i det som er en historisk satsing fra landets øverste påtalemyndighet.  

Ønsker svensk samtykkelov også i Norge

– Tilsvarende endringer i norsk straffelov, som den som kommer i Sverige, kan bidra til å forebygge voldtekt, mener Curt A. Lier, president i Juristforbundet.