Søk

Velkommen til Juristkontakt

Magasinet på nett for hele jus-Norge

Nettnyheter

Akademikerne har rundet 200 000 medlemmer

Akademikerne vokser nå tre ganger raskere enn LO og er nesten like store som YS. 

Datalex

Delvis seier etter ståpåvilje i politisk motvind

– Vår egen kamp mot utflytting, samt solid oppbakking fra våre organisasjoner, mener vi har bidratt til å sikre at de fleste får bli i jobbene sine der de er i dag, sier Pål Jakob Aasen i Landbruksdirektoratet. 

Juristforbundet støtter prosjekter i Guatemala

Organisasjonene Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) og Barnas Jurist får Juristforbundets støtte i 2018. 

Sparer 16,2 millioner kroner årlig ved digital løsning

Politiet går all-in for Altinn. Digital forsendelse av straffesaksdokumenter er ventet å gi politiet innsparinger på 162 millioner over en tiårsperiode. 

Uenighet om blindsensur ved karakterklager

Bør ordningen med blindsensur ved klage på karakter endres tilbake til det gamle systemet? Ja, mener universitets- og høyskolejuristene. Jusstudentene er helt uenig. 

Domstolene herjet av dataproblemer

Innføring av ny dataplattform i domstolene har skapt så store problemer at dommere har gått hjem tidlig på dagen i ren frustrasjon. Mange har som følge av datatrøbbel hatt vansker med å få utført arbeid overhodet. 

Samlet juristmiljø mot seksuell trakassering

Juristforbundet, Advokatforeningen og juridisk fakultet ved UiO går nå samlet ut for å si at seksuell trakassering er uakseptabelt. De vil blant annet samarbeide om noen retningslinjer for trainéeordningen og arrangementer der studentforeninger og samarbeidspartnere møtes.  

#metoo: Juristforbundet skal kartlegge seksuell trakassering

– Dette er et omfattende problem også på juristarbeidsplasser. Derfor skal vi nå kartlegge situasjonen, sier Curt A. Lier, president i Juristforbundet. 

Rettshjelpen reddet fra budsjettkutt

– Juristforbundet er svært glad for at stortingsflertallet tok til vettet og droppet budsjettkuttet, sier Curt A. Lier, president i Juristforbundet.