Søk

Velkommen til Juristkontakt

Magasinet på nett for hele jus-Norge

Nettnyheter

Går rettens vei for å stanse ansettelsesprosesser i Vest politidistrikt

Politijuristene har sendt en begjæring om midlertidig forføyning til Bergen tingrett  

Datalex

Politijuristene støtter opp om varsling i Vest

– Varselet er sendt av vårt lokallag, som er i en fortvilet situasjon og opplever at arbeidsgiver ikke er interessert i å etterleve loven.  

– Viktig at vår nye justisminister ikke kun hører på stemmene som vil sementere fortidens politi

Politijuristene sier de legger til grunn at Tor Mikkel Waras tidligere pr-jobbing ikke vil ha betydning.  

Varsel om ansettelsesprosesser

Politijuristene og Akademikerne mener det er uholdbare ansettelsesprosesser i Vest politidistrikt. 

Advokatfirma fokuserer på barn

Fem jurister går sammen i et nytt advokatfirma som kun skal arbeide med barnesaker. – Barna befinner seg nederst i den juridiske næringskjeden, sier advokat Thea W. Totland. 

– Flere myter om mastergrader som må avlives

Det er særlig behov for økt akademisk kompetanse innenfor blant annet juss, sier Akademikernes leder. 

– Politiske beslutninger griper stadig dypere inn i arbeidshverdagen

Juristforbundets nye topptillitsvalgtprogram har hatt sin første samling 

DA uten oversikt over salærutbetalingstid

DA svarer etter at Juristforbundet etterspør praksis når utbetaling av salærkrav skjer etter fristen.  

Ønsker kandidater til Rettssikkerhetsprisen

Hvem bør få prisen i år? Frist for nominering er 18. mai