Søk

Velkommen til Juristkontakt

Magasinet på nett for hele jus-Norge

Nettnyheter

– Sterkt kritikkverdig behandling av beslag

– Vi finner det sterkt kritikkverdig at mange beslag i politi- og lensmannsetaten ikke befinner seg der virksomhetens datasystemer angir at de skal være, sier riksrevisoren.  

Datalex

Fra Finnskogen til Løvebakken

Hun vurderte å bli journalist, utdannet seg til jurist og ble politiker. For Emilie Enger Mehl (24) har veien blitt til mens hun har gått. 

Inviterer norske jurister til Skottland

Med en stadig mer internasjonalisering av lov og rett kan bygging av nettverk over landegrensene være nyttig. Nå inviteres unge norske jurister til å søke på et program i Skottland med skotsk juss på menyen og hvor en av hensiktene er å bringe unge jurister i Europa nærmere hverandre.

– I det siste har det skjedd store ting - Akademikerne i staten fikk en egen avtale i fjor

– Fortsett å tenke nytt og fortsett å utfordre oss, sa statsminister Erna Solberg ved markeringen av Akademikernes 20-års jubileum. Solberg og Jonas Gahr Støre diskuterte under en konferanse noen av utfordringene som ligger foran Norge.

Unge jurister samler seg

Satser på kompetansehevende aktiviteter – i tillegg til et sosialt nettverk.

Storberget politisk rådgiver for advokatene

Tidligere justisminister Knut Storberget bidrar med politisk rådgivning for Advokatforeningen.

Ny daglig leder i JURK

Frøydis Patursson er ansatt som ny daglig leder i Juridisk rådgivning for kvinner. - På nåværende tidspunkt er det fortsatt svært usikkert hvilken økonomi organisasjonen vil ha til neste år, og mye av min tid vil gå med til å følge opp statsbudsjettet og kuttene vi har fått der, sier hun. 

Ansettelser i lederstillinger kan rokke ved særalderspensjon

Mange politifolk kan miste muligheten til å gå av ved fylte 57 år som følge av endrede stillinger i bemanningsprosessen under den nye politireformen.  

Statens pensjonskasse ønsker kartlegging av stillinger med særaldersgrense 

Problemstillingen er utløst etter at politijuristene ble utestengt fra å søke enkelte lederstillinger i politiet 

Juristforbundets president oppfordrer politikerne til å snu

Juristforbundets president Curt A. Lier tok i sin tale på Rettsikkerhetskonferansen et sterkt oppgjør med regjeringens varslede kutt i frivillige rettshjelptiltak neste år.