Søk

Velkommen til Juristkontakt

Magasinet på nett for hele jus-Norge

Nettnyheter

– Vi er klare til å vise muskler

Juristforbundet–Stat sier en eventuell streik kommer til å ramme arbeidsgiver bredt og hardt. 

reklamebanner

Over 800 akademikere i staten kan streike

Omfattende streikevarsel fra Akademikerne - dersom mekling ikke lykkes. Flere av Juristforbundets medlemmer tas ut i eventuell streik.  

– Dette har vært krevende for begge parter

De tillitsvalgte og politimesteren i Vest politidistrikt håper forliket om lederstillinger er starten på et bedre samarbeid.   

Varsler Akademiker-streik i Oslo kommune

383 akademikere, over 70 av dem jurister, tas ut i streik hvis mekling ikke lykkes.

– Behandler symptomet og ikke årsaken

Antallet jusstudenter som forsøker å forbedre eksamenskarakterene er høyt. Nå kan det bli strammet inn på mulighetene. 

Setter fokus på ansettelsesprosesser i staten

– Det bør føres bedre kontroll med disse prosessene, mener jurist Nasim Karim.

Stanser begjæring om midlertidig forføyning

Begjæring om midlertidig forføyning i Vest politidistrikt stoppes.  

”Legitime meninger om menneskerettighetene bør ikke forbeholdes et særlig lærd presteskap eller elite”

Professor Ole Gjems-Onstad ønsker med en ny bok å få mer kritisk debatt om menneskerettighetsjussen. 

Høyesterett kurser og veileder advokater

For første gang utgir Høyesterett en veiledning som i klartekst forteller hva som forventes av den som prosederer for landets høyeste domstol.