• Påtalemyndigheten mangler rett til å klage på helsevesenets avgjørelse
  • Dagens system hindrer oss i å ivareta samfunnsvernet, sier statsadvokat

Psykiatere som behandler psykotiske drapsmenn kan innvilge permisjon uten følge bare måneder etter rettskraftig dom. Samtidig er det nå for første gang klart at påtalemyndigheten mangler klageadgang og derfor ikke kan hindre at drapsmenn som er dømt til tvungent psykisk helsevern slippes alene ut i frihet.

03.10.14 Les mer
Politiet klarer ikke beskytte landets mest truede

"Beate" er en av 856 personer som lever i skjul i Norge, under den strengeste sikkerhetskoden politiet kan tilby. Men politiet innrømmer at de ikke kan garantere for sikkerheten til de som må ha samfunnets høyeste beskyttelse.


28.08.14   Les mer
Siste instans


Wenche Elizabeth Arntzen er mest kjent som dommeren i Norges viktigste rettsak siden krigen. Nå blir hun dommer i Norges viktigste rettsal.


26.08.14   Les mer
Pris til IT-system i politiet

IT-systemer i justissektoren pleier ikke å få mye skryt, men nå har saksbehandlingssystemet til Politiets Utlendingsenhet vunnet internasjonal pris. – En gladnyhet og fjær i hatten, sier Eirik Aarre i PU.


18.06.14   Les mer
Sommerutgaven ute

Sommerutgaven av Juristkontakt ute 19 juni: Hvordan kunne Thomas Quick-saken skje? Nå granskes det i både Norge og i Sverige // Ansatte kritisk til prosess med nytt regjeringskvartal og usikre på nye lokaler // Advokat Ina Lindhal Nyrud i Journalistlaget // Bill Browder kjemper for advokaten som døde i et russiske fengsel // Jørund Berg fikk livet tilbake etter møte med gjerningsmannen. Men vil den nye ungdomsstraffen tas i bruk? // Ny metode for å ta kriminelles penger kan bli innført i Norge // Fagartikler og doktorgrader// Meninger, kommentarer og debatt // Jobbmarkedet 


16.06.14   Les mer

Det var uten særlig entusiasme at jeg tidligere i år fulgte en oppfordring til å se på dokumentene i Torgersensaken. Jeg har aldri tidligere sett noen grunn til å tvile på at han i sin tid ble dømt med rette. Gjennomgangen av de sentrale dokumentene i saken har imidlertid hatt som konsekvens at jeg er blitt sterkt uroet over det som har skjedd, skriver Nils Erik Lie, tidligere førstelagmann i Borgarting lagmannsrett.

09.12.13 Les mer

Fag og arbeidsliv

De siste årene har det vært en stadig økning i bruken av konkurranseklausuler. Dette er et område som i liten grad er lovregulert, og det råder derfor usikkerhet i forhold til hvilke restriksjoner en konkurranseklausul kan inneholde. Høsten 2013 fremmer regjeringen lovproposisjonen som medfører en betydelig innskrenkning i adgangen til å inngå konkurranseklausuler, skriver advokat Helene Dorans i Juristforbundet.

09.09.13 Les mer

Papirutgaven Les papirutgaven
Les siste papirutgave av JURIST kontakt