Søk

Velkommen til Juristkontakt

Magasinet på nett for hele jus-Norge

Nettnyheter

Begår ny kriminalitet i ventetiden

Bruken av ungdomsstraff byr på store utfordringer snart tre år etter at den nye straffarten for unge lovbrytere ble innført i Norge. En pågående studie viser blant annet at det tar så lang tid før oppfølgingsprogrammet i det hele tatt igangsettes at de unge har begått lovbrudd nye lovbrudd i ventetiden.

Jurist på hjul

Høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø velger sykkelen til og fra jobb. Han er langt ifra den eneste syklisten i landets øverste domstol. Høyesterett har hatt en gjeng med sykkelentusiaster i mange tiår. 

Oppfordrer bileiere til skjerpet årvåkenhet

– Jeg tror det er et stort svart hull i bileieres kunnskap om kjøretøyets innsamling av data og personopplysninger, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Gir kreftpasienter gratis rettshjelp

– I de fem årene vi har drevet dette tilbudet har vi sett at dette virkelig er noe som trengs. Behovet er stort. Å bli alvorlig syk er en livskrise og mange følelser settes naturligvis i sving. Da er det ikke så lett å få oversikt over praktiske juridiske spørsmål, sier Camilla Fosse og Ajsa Dzafic Bye.

– Jurister trenger i dag komparativ rettskunnskap

– De fleste jusstudenter går ut av studiet og tror at det som er vanlig i norsk rett og rettssystem er vanlig over alt. Det er det slett ikke, og en burde ikke være avhengig av å komme til den erkjennelsen gjennom praktisk arbeidserfaring, sier professor Jørn Øyrehagen Sunde.

– Dokumentarfilm skal vise sannheten bak dødsbrannen

Mer enn 27 år etter brannen om bord Scandinavian Star jobber både private og offentlige med gransking av tragedien som krevde 159 menneskeliv. Den 1. juni kommer Stortingets granskingskomite med sin rapport i saken. «Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star» er på sin side aktive i en filmatisering av dødsbrannen.

Private aktører i barnevernet under lupen

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) vurderer å innføre nye retningslinjer for kommunenes bruk av private aktører i barneverntjenesten. Etter det Juristkontakt erfarer kan retningslinjene føre til en langt strengere regulering av kommunenes mulighet til å bruke private firmaer i saksbehandling av barnevernssaker.

– Et nytt langt skritt i riktig retning

Leder av Juristforbundet-Stat gleder seg over utviklingen av et nytt lønnssystem i staten. – Vi ser jo at vi er på riktig vei når vi ser hvilke propagandaapparat som settes i gang mot den avtalen Akademikerne inngikk fjor, og som forsøker å snakke ned avtalen, og det tilsvarende kan vi nok forvente oss i år.

Blind advokat i fru Justitias tjeneste

I oktober 2015 ble advokat Lars Marius Heggberget blind. Hverdagen ble bokstavelig talt helt mørk. Juristens historie og hans tro på fremtiden er imidlertid alt annet enn svart.