Fikk feil mann skylden for mordbrannen om bord Scandinavian Star? Spørsmålet har ligget som en offentlig verkebyll etter skipstragedien som krevde 159 menneskeliv for over 24 år siden. En ny etterforskning av saken er igangsatt men klokken tikker ubønnhørlig mot foreldelse.

10.12.14 Les mer
Skriver bok om Høyesterett

Professor Jørn Øyrehagen Sunde er snart klar med bok om Høyesteretts historie gjennom de siste femti år. Domstolens utvikling har vært formidabel de siste årene, men jusforskningen på det har ikke klart å henge med, sier professoren.

- Norsk jusvekst på Europa-toppen

- Utviklingen i Høyesterett og påvirkningen på lagmannsretten

- Forskning på domstolene henger etter


04.11.14   Les mer
Vil sende jusstudenter til utlandet


Er du jusstudent med lyst på et traineeopphold i utlandet? European Law Students Association (ELSA) lyser ut nye traineestillinger midt i november. – Ved å ta et traineeopphold i utlandet får man ikke bare unik arbeidserfaring, men man kan også forbedre språkkunnskapene sine, sier Alyona Litvinova i ELSA.


04.11.14   Les mer
Legene ville slippe ut drapsmann to måneder etter dom

Psykiatere som behandler psykotiske drapsmenn kan innvilge permisjon uten følge bare måneder etter rettskraftig dom. Samtidig er det nå for første gang klart at påtalemyndigheten mangler klageadgang og derfor ikke kan hindre at drapsmenn som er dømt til tvungent psykisk helsevern slippes alene ut i frihet.

03.10.14   Les mer
Politiet klarer ikke beskytte landets mest truede

"Beate" er en av 856 personer som lever i skjul i Norge, under den strengeste sikkerhetskoden politiet kan tilby. Men politiet innrømmer at de ikke kan garantere for sikkerheten til de som må ha samfunnets høyeste beskyttelse.


28.08.14   Les mer

Ytringsfriheten, og dermed retten til fritt å gi uttrykk for meninger og synspunkter, utgjør fundamentet for reell toleranse og fredelig sameksistens i samfunn som er preget av diversitet, skriver Jacob Mchangama, direktør i tankesmia Justitia.

04.11.14 Les mer

Fag og arbeidsliv

Arbeidslivet er i stadig endring. For å oppnå et mål om mer lønnsomhet, større markedsandeler eller på annen måte tilpasse seg fremtiden, fusjonerer stadig flere virksomheter med hverandre. En virksomhetsoverdragelse innebærer at en virksomhet overføres fra en arbeidsgiver til en annen. Dette kan skape noen utfordringer for arbeidstakerne i den overdragende virksomhet da deres interesser kan komme i strid med ny arbeidsgivers ønsker, skriver advokat Arild Jebens i Juristforbundet.

04.11.14 Les mer

Papirutgaven Les papirutgaven
Les siste papirutgave av JURIST kontakt