Ny utgave av Juristkontakt ute 2. april: Påtroppende sivilombudsmann Aage Thor Falkanger // Debatt om usunn og negativ konkurranse på studiet // Juskommentatorene i Aftenposten og Bergens Tidende // Kamp om norske patentkunder // Klarering av kvoteflyktninger // Bak kulissene på Cabaret Intime // Å lede kunnskapsarbeidere // Samboerskap i Nord-Østerdal // Arbeidslivsråd // Karriereråd // Doktorgrader // Fag, Meninger, Debatt // Seks sider jobbmarked

27.03.14 Les mer
Politimesteren i Hebron

Christine Fossen er sjefen for den sivile multinasjonale observatørstyrken i Hebron. Jobben er ikke helt ulik det å være politimester i Drammen.


20.01.14   Les mer
Juristministeren


Anders Anundsen sier han ble jurist av samme grunn som han engasjerte seg i politikk som 14-åring. – Jeg tror det handler om rettferdighetssans.   


20.01.14   Les mer
Kostbar turnover

Are Frykholm og Kathrine Tonstad er politijurister ved Grønland politistasjon i Oslo. Blant politijuristene ved stasjonen var turnover i fjor på nærmere femti prosent. Det er kostbart - og fører til flere henlagte saker og færre dommer.


20.01.14   Les mer
Advokater for barns rettigheter

Advokatene Thea Totland og Fridtjof Gundersen har etablert stiftelsen Barnas Rettigheter. Tidligere barneminister Inga Marte Thorkildsen er med på laget. Målet er å bli et slags barnas Bellona.


20.01.14   Les mer

Det var uten særlig entusiasme at jeg tidligere i år fulgte en oppfordring til å se på dokumentene i Torgersensaken. Jeg har aldri tidligere sett noen grunn til å tvile på at han i sin tid ble dømt med rette. Gjennomgangen av de sentrale dokumentene i saken har imidlertid hatt som konsekvens at jeg er blitt sterkt uroet over det som har skjedd, skriver Nils Erik Lie, tidligere førstelagmann i Borgarting lagmannsrett.

09.12.13 Les mer

Fag og arbeidsliv

De siste årene har det vært en stadig økning i bruken av konkurranseklausuler. Dette er et område som i liten grad er lovregulert, og det råder derfor usikkerhet i forhold til hvilke restriksjoner en konkurranseklausul kan inneholde. Høsten 2013 fremmer regjeringen lovproposisjonen som medfører en betydelig innskrenkning i adgangen til å inngå konkurranseklausuler, skriver advokat Helene Dorans i Juristforbundet.

09.09.13 Les mer

 • Dommarfullmektig :

  Det er ledig stilling som dommarfullmektig ved Søre Sunnmøre tingrett. Arbeidsstad: Volda
 • Dommerfullmektig :

  Ved Asker og Bærum tingrett er det ledig stilling som dommerfullmektig med tiltredelse 1/9-2014. Arbeidssted: Sandvika
 • Seniorskattejurist/Skatt :

  Det er ledig stilling som seniorskattejurist/skattejurist i seksjon for avgift i Skattedirektoratet. Arbeidssted: Oslo
 • Juridisk rådgiver :

  Ønsker du en fleksibel jobb med mange spennende utfordringer? Finnmarkssykehuset søker juridisk rådgiver. Kontorsted: Hammerfest, men Kirkenes og Alta kan også vurderes.
 • Byggesaksbehandler :

  I Kongsberg kommune er det ledig 100% fast stilling som byggesaksbehandler. Arbeidssted: Kongsberg
Papirutgaven Les papirutgaven
Les siste papirutgave av JURIST kontakt