Søk

Velkommen til Juristkontakt

Magasinet på nett for hele jus-Norge

Nettnyheter

Verge: – Krever at man er lydhør, tålmodig og systematisk

– Det er sjeldent å få positive tilbakemeldinger fra den man er verge for. Men når det skjer, så er det svært hyggelig, sier advokat Kristina Almestad.  

Datalex

Krevende håndtering av juss og sorg

I over to måneder har han ledet etterforskningen av drapet på Janne Jemtland i Brumunddal. Politiadvokat André Lillehovde van der Eynden har det øverste juridiske ansvaret men også et tyngende ansvar for å ivareta hensynet til drapsofferets pårørende.

Wessel-Aas og Anundsen inn i juryen for Rettssikkerhetsprisen

Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2018 er klar. Snart inviteres det til nominasjon av kandidater. 

Forskningsstøtte til Graver

Professor Hans Petter Graver har fått solid støtte fra Forskningsrådet til å forske på autoritære makters bruk av domstolene. 

Kortere ventetid på avhør

For fem år siden ventet barn og særlig sårbare voksne som var utsatt for overgrep opptil 106 dager på å bli avhørt første gang. Nå viser nye tall at ofrenes ventetid på å bli avhørt har gått betydelig ned. 

Har du tenkt å varsle?

Har du tenkt å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Advokat Erling Grimstad kommer i denne fagartikkelen med noen tips om hva du bør ha tenkt gjennom før du bestemmer deg for å varsle. 

Lagmannsretten ga staten medhold i ulvesaken

Protestene fra ulveforkjempere mot statens vedtak om fellingstillatelse denne vinteren, og søksmålene for å stanse ulvejakten, har ikke ført fram. Dette viser en fersk kjennelse fra Borgarting lagmannsrett.  

#metoo-rapport klar: – Vi hadde ingen aning om at dette gjelder så mange

Juristforbundets #metoo-undersøkelse er nå gjennomført. 20 prosent sier de har opplevd seksuell trakassering i løpet av yrkeskarrieren – 4 prosent det siste året. Få av sakene blir varslet.    

Skjev lønnsutvikling rammer politiadvokater

En undersøkelse avdekker at påtalejurister i stillinger som politiadvokat og politiadvokat 2 er lønnsmessig akterutseilt sammenlignet med andre ansatte i politiet. Politijuristene reagerer kraftig på det som fremkommer i en ny rapport.