Søk

Velkommen til Juristkontakt

Magasinet på nett for hele jus-Norge

Nettnyheter

Juristforbundets president oppfordrer politikerne til å snu

Juristforbundets president Curt A. Lier tok i sin tale på Rettsikkerhetskonferansen et sterkt oppgjør med regjeringens varslede kutt i frivillige rettshjelptiltak neste år. 

Datalex

Ønsker velkommen til jubileumskonferanse

Kari Sollien markerer Akademikernes 20-års jubileum med en konferanse der både statsminister Erna Solberg og Jonas Gahr Støre deltar.  

Skal videreutvikle lokale forhandlinger i staten

– Regjeringen vil sammen med partene videreføre arbeidet med å utvikle et mer effektivt og lokalt forankret lønnssystem, heter det i nasjonalbudsjettet.

– Dette svekker domstolenes muligheter

Styrkingen av domstolene er i realiteten nærmest oppspist, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen om statsbudsjettet.

10,1 mill. til ny nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet

Regjeringen ønsker å etablere Norges første nasjonale enhet for rettspsykiatrisk sakkyndige. I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det å bruke 10,1 millioner kroner på etableringen.

– Gransking må ikke bli jakt på syndebukker

Betimelig at politiets håndtering av saken nå gås gjennom, men en forutsetning for at Juristforbundet skal kunne støtte en gransking er at den fokuserer på systemsvakheter og læringspunkter, sier Curt A. Lier, president i Juristforbundet etter at Jensen-saken utløser gransking av Oslo-politiet. 

1200 spørsmål besvart under juristenes dugnad

Oppsummeringen etter Juristdagen er klar: 135 jurister på stand i 16 byer fikk 1200 juridiske henvendelser.

Håper på nye svar i Therese-saken

Avventende optimistisk. Skulle så inderlig ønske å få et svar. Men tør ikke regne med noe som helst. Til det har så mange håp tidligere endt i grus. Slik videreformidler advokat Fridtjof Feydt reaksjonen til Inger-Lise Johannessen etter nyheten om at Cold Case-gruppa hos Kripos tar datterens forsvinning for 29 år siden inn til gjennomgang.

Rettssikkerhetsprisen til Jan E. Helgesen

Han har unngått medienes rampelys, men vært en nøkkelperson i demokratibygging, blant annet i utarbeidelse av både Russlands og Sør-Afrikas grunnlover. Nå hedres Jan Erik Helgesen, som vinner av Rettssikkerhetsprisen 2017.