Søk

Velkommen til Juristkontakt

Magasinet på nett for hele jus-Norge

Nettnyheter

Muntlige forhandlinger om rettspraksis.no

Striden fortsetter med muntlige rettsforhandlinger over sommeren, samtidig som politikere på Stortinget engasjerer seg i saken. 

Datalex

Utvalg skal vurdere rettshjelpsordningen

Dette mener juristene og organisasjonene et nytt utvalg må vurdere. 

Svindlere med falskt GDPR-tilsyn

Datatilsynet i Danmark advarer mot falske tilsynsbesøk. I Norge har man aldri opplevd dette.  

Krever ny vurdering av politiskudd

De etterlatte krever ny vurdering etter at 35-åring ble skutt av politiet. Advokat Frode Sulland vil klage saken inn for Sivilombudsmannen. 

Sier ja til ny offentlig tjenestepensjon

– Har fått bred støtte i våre medlemsforeninger, sier Akademikerne. 

Anker dom i ulverettssaken

WWF Verdens naturfond har anket dommen fra Oslo tingrett 

Går fra skatt til utlån

Juristen Nina Schanke Funnemark blir ny direktør i Lånekassen. 

Kritisk til særdomstolsutvalgets forslag

Den nye lederen av Dommerforeningen er opptatt av behandling av saker som gjelder barn i domstolene. 

Går av som leder av Dommerforeningen

– Jeg føler at vi har fått gjennomslag for mange viktige spørsmål, sier Ingjerd Thune om perioden hun har ledet Dommerforeningen.